Jordi Ortiz – Gerent d’Apartaments Turístics

Comunica arriba cada vegada més lluny i això és una bona notícia. Si fa un any gairebé tothom que venia a entrenar-se vivia o treballava a la mateixa ciutat de Barcelona, el radi d’influència ha anat creixent fins arribar a persones de Sant Cugat, de Sabadell, de Terrassa… fins arribar a la Costa Brava! I és que és d’aquí, concretament de Lloret, d’on prové el nou alumne de Comunica. Això vol dir una bona quantitat de quilòmetres cada vegada però aquí tots estem convençuts de que valdrà la pena.

En Jordi treballa en l’àmbit turístic i és propietari d’una empresa que gestiona el lloguer d’habitatges per als turistes que visiten la vila. La feina que hem de fer està orientada, d’una banda entrenar la comunicació directa amb potencials clients i treballadors per fer-la més eficaç i, de l’altra (i en això en Jordi ha insistit molt) en millorar la gestió de la pressió i els nervis, fent especial atenció en la respiració, l’autocontrol i la comunicació no verbal.

Tot just hem començat aquesta setmana després de que la passada vingués a fer la classe de prova i, la veritat, tots dos tenim moltes ganes de fer un gran treball.

Benvingut a Comunica Jordi!