Vicente Ramos Núñez

Electricista a TMB

Data d’inici de l’entrenament: Novembre 2019