Núria Boladeres Faura

Formadora. Coach executiva i Practitioner en PNL

Data d’inici de l’entrenament: Setembre 2018

Perfil públic a Linkedin

nuriaboladeres.com

César Rojas | Comunica! 2018