Laura Garcia Ribas

Assesora Laboral

Data d’inici de l’entrenament: Febrer 2019

 

César Rojas | Comunica! 2018