Júlia Jorba Igual

Selecció i Contractació de Personal

Data d’inici de l’entrenament: Juliol 2019

Perfil públic a Linkedin

 

César Rojas | Comunica! 2019