Josep Maria Vilella

Professor de Matemàtiques

Data d’inici de l’entrenament: Setembre 2018