Jordi Camacho

Agent de Viatges

Data d’inici de l’entrenament: Març 2019

Perfil públic a Linkedin

 

César Rojas | Comunica! 2018